Formació dual. Què és?

En què consisteix la Formació Dual?

És una formació on s’alterna la formació al centre docent amb la formació, tant teòrica com pràctica, al centre de treball, en qualsevol de les empreses amb les quals l’Ins Provençana té conveni de Dual. Per això també es diu modalitat d’alternança. Aquesta formació és remunerada (per 6 hores de jornada es cobra el 75% de l’IPREM) i l’alumne pot realitzar-la tant a través d’un contracte laboral signat amb l’empresa, com a través de beca.

En la Formació Dual, a diferència de la Formació en Centres de Treball (FCT), les hores que en les quals l’alumne es troba a l’empresa són hores en les quals està realitzant part de la formació que hauria de realitzar a l’institut, i per tant, part de la nota de la Unitat Formativa corresponent (UF1) serà qualificada pel tutor que l’alumne tingui designat a l’empresa.

Exemple: dos alumnes estan cursant GVEC, un dels quals està realitzant la formació en la modalitat Dual, i l’altre no. L’alumne “Dual” realitza, per exemple, 33 de 66 hores que té la UF1 del Mòdul 1 (Aparadorisme) a l’empresa, i la resta al centre docent; en canvi, l’alumne “no Dual” realitzarà totes les 66 hores d’aquesta mateixa UF al centre docent. El tutor de l’empresa qualificarà l’alumne “Dual” per les 33 hores realitzades a l’empresa, mentre que el professor qualificarà les altres 33 hores restants que l’alumne ha realitzat a l’institut assistint a  les seves classes; l’alumne “no Dual”, per la seva banda, sols serà qualificat pel professor, ja que ha realitzat la UF íntegra a l’institut.

 

Esquema FP dual a GVEC

 

L’alumne que  realitza la Dual també fa pràctiques a l’empresa?

És clar que sí. Tant l’alumne “Dual” com el “no Dual” tenen un mòdul anomenat Formació en Centres de Treball (FCT), que dura 350 hores. L’alumne “no Dual” sols realitzarà formació a l’empresa en aquest mòdul, mentre que el “Dual” realitzarà a l’empresa, a més d’aquesta formació, les d’altres mòduls, com hem explicat abans, fins realitzar en total 970 hores al centre de treball (el 33% de 2000 hores que componen el Cicle); la resta d’hores les realitzarà a l’institut com un alumne més.

Si vols saber-ne més: http://www.fpdual.cat/faq.php